Rada Gminy i Komisje Rady

Wybierz zakładkę aby wyświetlić skład Rady Gminy lub Komisji Rady Gminy.

Rada Gminy

Przewodniczący: Zbigniew Jan Raszka
Wiceprzewodniczący:Tomasz Grzegorz Osiński
Adam Maciejczak
Wiesław Zygmunt Mendelewski
Jan Andrzej Nowak
Michał Paweł Orłowski
Izabela Anna Ossowska
Andrzej Duszkiewicz
Maria Kisielewska
Lech Matuszak
Henryk Niemczyk
Tomasz Piotrowski
Michał Przybysz
Michał Siewodnik
Agnieszka Szymańska

Komisja oświaty, kultury, zdrowia, ładu i porządku publicznego

Przewodniczący: Izabela Anna Ossowska
Jan Andrzej Nowak
Michał Siewodnik

Komisja budżetu, rolnictwa i rozwoju gospodarczego

Przewodnicząca: Michał Paweł Orłowski
Adam Maciejczak
Tomasz Piotrowski
Michał Przybysz

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Maria Kisielewska
Andrzej Duszkiewicz
Agnieszka Szymańska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący: Wiesław Zygmunt Mendelewski
Lech Matuszak
Henryk Niemczyk


Regulamin Rady Gminy

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Koneck nr IV/26/03 z dnia 28.02.2003r.

Uchwały Rady Gminy

Zapoznaj się z Uchwałami Rady Gminy Koneck opublikowanymi w (BIP) Biuletynie Informacji Publicznej Gminy. //

Protokoły z sesji Rady Gminy

Zobacz protokoły z sesji Rady Gminy opublikowane w (BIP) Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.


Wyniki głosowania

Zobacz wyniki głosowania z sesji Rady Gminy opublikowane w (BIP) Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

Interpelacje i zapytania Radnych

Zobacz interpelacje i zapytania Radnych z sesji Rady Gminy opublikowane w (BIP)Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

Zobacz zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy opublikowane w (BIP)Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

Skip to content