Rada Gminy i Komisje Rady

Wybierz zakładkę aby wyświetlić skład Rady Gminy lub Komisji Rady Gminy.

Rada Gminy

Anna Edyta Adamska-Golenia
Agnieszka Belter
Paweł Czense
Andrzej Duszkiewicz
Wioletta Fuminkowska
Łukasz Kacprzak
Sławomir Kretkowski
Henryk Walenty Niemczyk
Michał Paweł Orłowski
Tomasz Grzegorz Osiński – Przewodniczący Rady Gminy
Izabela Anna Ossowska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Jan Tomasz Paczkowski
Agnieszka Rogiewicz
Jan Józef Słowiński
Stanisław Józef Słowiński

Komisja oświaty, kultury, zdrowia, ładu i porządku publicznego

Anna Adamska-Golenia - Przewodniczący
Łukasz Kacprzak - Zastępca Przewodniczącego
Jan Paczkowski - Członek komisji
Andrzej Duszkiewicz - Członek komisji
Wioletta Fuminkowska - Członek komisji
Agnieszka Rogiewicz - Członek komisji
Sławomir Kretkowski - Członek komisji

Komisja budżetu, rolnictwa i rozwoju gospodarczego

Henryk Niemczyk - Przewodniczący
Michał Orłowski - Zastępca Przewodniczącego
Jan Słowiński - Członek komisji
Łukasz Kacprzak - Członek komisji
Andrzej Duszkiewicz - Członek komisji
Paweł Czense - Członek komisji
Agnieszka Belter - Członek komisji

Komisja Rewizyjna

Andrzej Duszkiewicz - Przewodniczący
Jan Paczkowski - Zastępca Przewodniczącego
Agnieszka Rogiewicz - Członek komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Wioletta Fuminkowska - Przewodniczący
Sławomir Kretkowski - Zastępca Przewodniczącego
Michał Orłowski - Członek komisji


Regulamin Rady Gminy

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Koneck nr IV/26/03 z dnia 28.02.2003r.

Uchwały Rady Gminy

Zapoznaj się z Uchwałami Rady Gminy Koneck opublikowanymi w (BIP) Biuletynie Informacji Publicznej Gminy. //

Protokoły z sesji Rady Gminy

Zobacz protokoły z sesji Rady Gminy opublikowane w (BIP) Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.


Wyniki głosowania

Zobacz wyniki głosowania z sesji Rady Gminy opublikowane w (BIP) Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

Interpelacje i zapytania Radnych

Zobacz interpelacje i zapytania Radnych z sesji Rady Gminy opublikowane w (BIP)Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

Zobacz zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy opublikowane w (BIP)Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

Skip to content