Ochrona Przyrody

Na terenie gminy znajduje się Rezerwat Przyrody Uroczysko Koneck. Został utworzony w 2006r. w celu ochrony rzadkich w skali Polski i Europy zbiorowisk leśnych. Więcej informacji na temat rezerwatu znajduje się na stronie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Skip to content