Gmina Koneck – folder

Gmina Koneck w folderze promocyjnym wydanym przez Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PiK z Bydgoszczy w grudniu 2020 r. Publikacja zawiera mapę oraz opis Gminy uwzględniający jej położenie, infrastrukturę, zabytki oraz atrakcje turystyczne. Całość wzbogacono o zdjęcia najpiękniejszych miejsc
w okolicy.

W publikacji swoje ogłoszenia zamieściły lokalne podmioty gospodarcze.

 

Gmina ta administracyjnie przynależy do województwa kujawsko – pomorskiego i wchodzi w skład powiatu aleksandrowskiego. Całkowita powierzchnia gminy wynosi 67,84 km2, na co składają się 22 miejscowości w ramach 19 sołectw.

Gmina Koneck jest typową gminą wiejską o charakterze rolniczym. Rolnicy w gminie Koneck zajmują się głównie uprawą roślin i hodowlą zwierząt. Głównym kierunkiem produkcji roślinnej jest uprawa zbóż, warzyw oraz wysoko wyspecjalizowane sadownictwo. Gospodarstwa hodowlane ukierunkowane są na hodowlę trzody chlewnej i bydła mlecznego.

 

Walory przyrodniczo – krajoznawcze sprawiają, że gmina Koneck posiada potencjał do rozwoju turystyki. Jedną z najciekawszych atrakcji Gminy Koneck jest rezerwat przyrody „Uroczysko Koneck”, który został utworzony na podstawie Rozporządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uznania tego obiektu leśnego za rezerwat przyrody. Utworzono go w celu zabezpieczenia i zachowania rzadkich zbiorowisk leśnych. Rezerwat zajmuje powierzchnię 84,64 ha. Występują tam różne gatunki roślin m.in. konwalia majowa, fiołek przedziwny czy lilia złotogłowa. W Gminie Koneck warto również zwrócić uwagę na obiekty wpisane do rejestru zabytków m.in. kościół pod wezwaniem Świętego Prokopa w Konecku, który powstał w latach 1862 – 1909, kościół pod wezwaniem Świętego Marcina w Straszewie wybudowany w 1790 roku oraz wiatrak paltrak w miejscowości Pomiany wybudowany w 1925 roku.

Gmina Koneck położona jest blisko drogi krajowej nr 91 łączącej północ Polski z południem oraz biegnącej do niej równolegle autostrady A1 z węzłem w Ciechocinku. Przez naszą Gminę przebiega również droga wojewódzka nr 266 Ciechocinek – Sompolno, a w oddalonym o 15 km od Gminy Koneck Aleksandrowie Kujawskim znajduje się ważna stacja kolejowa, na której zatrzymuje się większość składów pociągów.

Zrealizowanie przez Gminę Koneck w 2010 roku projektu „E-USŁUGI Przyjazne Mieszkańcom”, który polegał na budowie  infrastruktury szerokopasmowego internetu na terenie Gminy Koneck oraz uruchomienie tzw. telecentrów jest innowacją na skalę krajową. Gminna sieć szerokopasmowa została zbudowana w oparciu o technologie bezprzewodowe i WIFI, dzięki czemu mieszkańcy całej gminy mogą korzystać z bezpłatnego i bezpiecznego internetu. W okolicy jesteśmy jedyną gminą posiadającą takie udogodnienie dla mieszkańców.

Gmina Koneck angażuje się w tworzenie, modernizację i doposażenie obiektów użyteczności publicznej oraz rozwój działalności kulturalno-oświatowej, sportowej

i rekreacyjnej poprzez budowę placów rekreacyjnych i boisk sportowych. Samorząd Gminy Koneck modernizuje drogi gminne, doprowadzając do nowych rozwiązań komunikacyjnych poprzez budowę rond bezkolizyjnych, budowę parkingów oraz zatoczek autobusowych. W dowód dobrej organizacji, wyróżnieniem dla gminy Koneck była wizyta Premier Pani Beaty Szydło podczas obchodów pierwszej rocznicy Programu „Rodzina 500 plus”, które odbyły się w 2017 r. w Konecku.

 

 

Opis Gminy Koneck

 

 

 

Źródło: http://www.wydawnictwo-pik.pl/pik,article,0,1,831,informator-z-mapa-gminy-koneck.html

Podobne aktualności

Skip to content