Otwarcie drogi w miejscowości Straszewo

W dniu 29 września 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi w miejscowości Straszewo na odcinku Zazdromin – Straszewo (nr drogi 160402C). Udział w uroczystości wzięła Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Pani Anna Gembicka, wójt gminy Koneck Pan Ryszard Borowski, sołtys sołectwa Straszewo Pan Józef Lewandowski, radni Gminy Koneck, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Straszewa, mieszkańcy Straszewa i Kolonii Straszewskiej oraz pracownicy Urzędu Gminy w Konecku. Po oficjalnym przywitaniu gości przez Pana Wójta Ryszarda Borowskiego zabrała głos Pani Anna Gembicka oraz Pan Tomasz Osiński – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Konecku. Po przemówieniach została przecięta wstęga przez Panią Annę Gembicką, Pana Ryszarda Borowskiego oraz Pana Józefa Lewandowskiego. Po oficjalnych uroczystościach druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Straszewa zaprosili zebranych na grochówkę.

Droga refundowana z Funduszu Dróg Samorządowych

Wykonany odcinek to 1098 metrów

Koszt całkowity inwestycji to 532 102,92 zł.

Podobne aktualności

Skip to content