„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Informacje o Programie pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Załączniki do pobrania w formacie PDF:

– karta zgłoszenia Zał. nr 1 Karta zgłoszenia do Programu asyst

-klauzula RODO Zał. nr 2 klauzula RODO

Podobne aktualności

Skip to content