Nauka zdalna

Szanowni Uczniowie i Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz decyzji Dyrektora PSM I st. w Konecku uprzejmie informujemy, że uczniowie cyklu 6-letniego będą pobierać naukę na zasadzie wykorzystywania metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dla uczniów cyklu 4-letniego także będę odbywać się w sposób zdalny.  O wszelkich szczegółach poinformują Państwa indywidualnie nauczyciele instrumentu.

Rozporządzenie w sposób generalny przedłuża okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty do dnia 29 listopada 2020 r., a wchodzi w życie w dniu 9 listopada 2020 r.

Podobne aktualności

Skip to content