Daily Archive: 28 września, 2023

ZUS wypłaca ostanie czternastki

ZUS wypłaca ostanie czternastki Pod koniec tygodnia ZUS przekaże ostatnią transzę czternastek. Trafią do osób pobierających zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin wypłaty za wrzesień przypada na 1 października. Zdecydowana większość uprawnionych świadczeniobiorców otrzymała...

Skip to content