Przebudowa drogi gminnej nr 160434C Straszewo-Zapustek-etap III

Gmina Koneck zrealizowała w terminie od 09 maja do 21 czerwca 2023 r. inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej nr 160434 C Straszewo-Zapustek-etap III.

Inwestycja obejmowała wykonanie w szczególności następującego zakresu robót :

 1. Charakterystyka projektowanej drogi:
 • przekrój dla klasy dróg – D ( Dojazdowa);
 • kategoria ruchu KR 1;
 • prędkość projektowana – 40 km/h;
 • szerokość jezdni – 3,5 m w miejscu mijanki -5,0 m.
 1. Projektowana konstrukcja

Nawierzchnia jezdni:

 • Warstwa ścieralna AC 11 S wg WT2 2010r gr. 3 cm;
 • Warstwa wiążąca z AC 11 W wg WT2 2010 gr. 3 cm;
 • Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 ≥100Mpa I0≤2,2 gr. 23cm;

 • Warstwa odsączająca gr. 10 cm;
 • Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe do G-1.

Nawierzchnia zjazdów:

– Warstwa ścieralna AC 11 S wg WT2 2010r gr. 4 cm;

– Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 ≥100Mpa I0≤2,2 gr. 23cm;

– Warstwa odsączająca gr. 10 cm;

– Sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe do G-1.

 

Całkowita długość zrealizowanego odcinka w ramach zadania wynosi 995 m.

Zadanie inwestycyjne zakończono w terminie i oddano do użytkowania.

Całkowita wartość realizacji zadania wynosi 1 219 813,30 zł.

Inwestycja została wykonana ze środków finansowych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg   i Gminy Koneck.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania wynosi 609 906,00 zł.

Wkład własny Gminy Koneck wynosi 609 907,30 zł.

 

Podobne aktualności

Skip to content