Remont drogi gminnej nr 160418C Romanowo-Kol. Święte

Remont drogi gminnej nr 160418C Romanowo-Kol. Święte

Gmina Koneck zrealizowała w terminie od 12 grudnia 2022 r. do 12 maja 2023 r. inwestycję pn. Remont drogi gminnej nr 160418C Romanowo-Kol. Święte.

Inwestycja obejmowała wykonanie w szczególności następującego zakresu robót :

– Rozebranie istniejących zjazdów,

– Ścięcie poboczy gruntowych,

– Korytowanie pod poszerzenie jezdni i zjazdy,

– Wbudowanie warstw konstrukcyjnych,

– Ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej,

– Wykonanie poboczy gruntowych oraz gruntowych poboczy umocnionych kruszywem,

– Wykonanie nawierzchni zjazdów i skrzyżowań,

– Oznakowanie.

 

Całkowita długość zrealizowanego odcinka w ramach zadania wynosi 1,109 km.

Zadanie inwestycyjne zakończono w terminie i oddano do użytkowania.

 

Całkowita wartość realizacji zadania wynosi 840 883,86 zł.

 

Inwestycja została wykonana ze środków finansowych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg   i Gminy Koneck.

 

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania wynosi 372 754,00 zł.

 

Wkład własny Gminy Koneck wynosi 468 129,86 zł.

Podobne aktualności

Skip to content