Nadanie nazwy ulicy Wiesława Adamczyka w Konecku

W dniu 1 czerwca 2019 roku odbyła się uroczystość nadania zgodnie z Uchwałą Nr VI/56/19 Rady Gminy Koneck z dnia 11 kwietnia 2019 r. nazwy ulicy imienia Wiesława Adamczyka w Konecku. Wiesław Adamczyk był lekarzem pediatrą. Zmarł w wieku 68 lat 18 sierpnia 2010 r. Całe swoje życie zawodowe i prywatne poświecił społeczności gminy Koneck i okolicznym gminom, pracując w Ośrodku Zdrowia w Konecku prawie 30 lat. Był dobrym i ciepłym człowiekiem, o którym dotąd nie mówi się inaczej niż „nasz Doktor”. Wybrana lokalizacja to droga prowadząca od ronda do Ośrodka Zdrowia w Konecku.

Uroczystość odbyła się przy Ośrodku Zdrowia w Konecku. Wzięła w niej udział najbliższa rodzina, przyjaciele i znajomi Wiesława Adamczyka, zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy Koneck. Podczas uroczystości został odczytany przez Sekretarza Gminy w Konecku, Pana Jana Kościerzyńskiego życiorys Patrona ulicy. Następnie przemówienie wygłosił Pan Wójt Ryszard Borowski, Pani Bogdana Adamczyk – żona i Pan Konrad Włodarczyk – kierownik Ośrodka Zdrowia w Konecku. Później nastąpiło poświęcenie przez Księdza Proboszcza Jana Radaszewskiego tablicy z nazwą ulicy oraz oficjalne jej  odsłonięcie przez Pana Wójta Ryszarda Borowskiego i Panią Bogdanę Adamczyk. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości nadania nazwy ulicy odbył się piknik z udziałem Ochotniczej Straży Pożarnej z Konecka, Koła Gospodyń Wiejskich z Konecka, Stoiska Studia Figura z Aleksandrowa Kujawskiego, Ośrodek Zdrowia w Konecku i uczennic z Zespołu Szkół w Konecku, które wystąpiły z programem artystycznym.

Uchwała Nr VI/56/19 Rady Gminy Koneck z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy VI.56.19

 

Podobne aktualności

Skip to content