„Projekt z ZUS” dla uczniów szkół podstawowych

„Projekt z ZUS” skierowany jest  dla uczniów szkół podstawowych.

Celem Projektu jest uświadomienie młodym ludziom jaką rolę w życiu każdego człowieka  pełnią ubezpieczenia społeczne. W trakcie realizacji Projektu uczniowie  poznają podstawy  obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych, obowiązki i prawa ubezpieczonych, płatników i świadczeniobiorców a także na jakie świadczenia mogą liczyć osoby ubezpieczone.

Realizacja „Projektu z ZUS”  rozpoczyna się od 1 godziny lekcyjnej, na której uczniowie poznają zakres tematyczny projektu. Uczniowie biorący udział w zajęciach mogą przystąpić do Konkursu na najlepszą pracę wyjaśniającą, dlaczego ubezpieczenia są ważne.

Formy wykonania pracy:

– film do 5 min ( w formacie avi, mp4),

– plakat w formacie A2, karton (min. 150 g/m²),

– komiks zawierający min. 5 scenek.

Zgodnie z założeniem Projektu, Komisja szkolna wybiera najlepsze prace  i przesyła je do właściwego Oddziału ZUS tj. Oddział ZUS w Toruniu, ul. Mickiewicza 33/39, 87-100 Toruń.

Oprócz oryginałów prac Komisja szkolna, zgodnie z Regulaminem  Konkursu przesyła również:

– kartę oceny pracy ( załącznika 5a-5c do Regulaminu),

– metryczkę ( załącznik 9 do Regulaminu).

– zgodę na publikację prac wykonanych ( załącznik 13 do Regulaminu).

Prace powinny być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację autorów i szkoły.

 

Ze strony ZUS, Oddział zapewnia materiały dydaktyczne.

 

 

Wszystkie szkoły, które chcą wziąć udział w „Projekcie z ZUS” w roku szkolnym 2019/2020 prosimy o nadesłanie zgłoszenia – Projekt z ZUS – Załącznik nr 2 do regulaminu

Zgłoszenie można przekazywać na adres marta.foltyn-wisniewska@zus.pl

 

Na podstawie zgłoszenia  przekażemy Państwu niezbędne materiały. W miarę możliwości, pracownik ZUS może przeprowadzić zajęcia w szkole.

 

W przypadku przystąpienia uczniów do Konkursu  prace uczniów należy przekazać  do  20 kwietnia 2020 r., na adres ZUS Oddział w Toruniu, Wydział Organizacji i Analiz, ul. Mickiewicza 33/39, 87-100 Toruń.

Szczegółowych informacji na temat projektu   udziela Marta Foltyn-Wiśniewska,  56 610 94 69  lub elektronicznie pod adresem: marta.foltyn-wisniewska@zus.pl

 

Marta Foltyn-Wiśniewska

                                                                                    Koordynator ds. komunikacji społecznej  i edukacji

                                                                                 

Podobne aktualności

Skip to content