Szkoła Muzyczna – opłata

Szkoła Muzyczna – opłaty

 

Szanowni Rodzice,

opłaty za wypożyczenie instrumentów należy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy PSM I st. w Konecku

Nr rachunku bankowego: 84 9557 1016 2009 0500 0046 0001

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, okres za jaki wnoszona jest opłata

Przykład: Anna Kowalska, styczeń-kwiecień 2021 r. (lub 01-04.2021 r.)

 

Wysokość opłaty to 20,00 zł miesięcznie.

Wpłat należy dokonywać do końca każdego miesiąca lub za dowolny okres, nie dłuższy jednak niż od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Podobne aktualności

Skip to content