INFORMACJA O POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY

                                

 

INFORMACJA O POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu udziela pomocy uchodźcom z Ukrainy.

 1. W zakresie wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych:

Jeśli osoba, która miała wypłacaną przez ZUS polską emeryturę lub rentę na rachunek w ukraińskim banku, znajdzie się na terytorium Polski i nie może z powodu wojny pobierać swojego świadczenia w Ukrainie, może zwrócić się o pomoc w sprawie zmiany rachunku do najbliższej placówki ZUS. Prośbę o przekazywanie świadczenia na rachunek w Polsce można też przesłać za pośrednictwem poczty – do Oddziału ZUS w Rzeszowie, na adres:

Oddział ZUS w Rzeszowie

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

 1. Piłsudskiego 12

35-075 Rzeszów

Podajemy adresy terenowych jednostek organizacyjnych  Oddziału ZUS w Toruniu:

 • Oddział ZUS w Toruniu

87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 33/39,

 • Inspektorat w Aleksandrowie Kujawskim

87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 6 a,

 • Inspektorat w Brodnicy,

87-300 Brodnica, ul. Mały Rynek 5,

 • Inspektorat w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Wybickiego 39,

 • Inspektorat w Lipnie

87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 43,

 • Inspektorat we Włocławku

87-800 Włocławek, ul. Płocka 167,

 • Biuro Terenowe w Golubiu-Dobrzyniu

87-400 Golub-Dobrzyń, ul. 1000-lecia 25,

 • Biuro Terenowe w Rypinie

87-500 Rypin, ul. Mławska 12,

 1. W serwisie na stronie internetowej ZUS są publikowane w języku ukraińskim aktualne treści dotyczące warunków uzyskania: świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych.
 • W ramach pomocy instytucjonalnej zapewniamy wsparcie uchodźcom z Ukrainy
  w zakresie:
 • objęcia ubezpieczeniami w związku z podjęciem zatrudnienia/innej działalności zarobkowej na terytorium Polski,
 • ubiegania się o przyznanie prawa do świadczeń wynikających z ustawodawstwa polskiego,
 • rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS profilu w języku ukraińskim.
 1. Wykaz wszystkich placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zamieszczony jest
  na stronie https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe.

Podobne aktualności

Skip to content