Zawiadomienie o zwołaniu XLIII Sesji Rady Gminy Koneck

Zawiadomienie o zwołaniu XLIII Sesji Rady Gminy Koneck-  202304170802

 

PORZĄDEK OBRAD XLIII SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY – 20 kwietnia 2023 r.

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Powołanie protokolanta.
  4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:

 

6.1. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

 

6.2. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy wody dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Koneck.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

6.3. Podjęcie uchwał w sprawach wniesionych przez Wójta Gminy do dnia sesji
– dla każdej z wniesionych spraw objętych porządkiem obrad.

a) omówienie projektu uchwały;

b) przedstawienie opinii przez przedstawiciela komisji;

c) dyskusja;

d) podjęcie uchwały.

 

7. Informacje lub komunikaty.

8. Wnioski.

9.Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Gminy.

Podobne aktualności

Skip to content