UWAGA ROLNICY!

UWAGA ROLNICY!

W związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy Koneck (https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,0401062/) producent rolny ma obowiązek złożenia wniosku o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy tak jak to miało miejsce od 2020 roku za pośrednictwem publicznie dostępnej aplikacji internetowej „zgłoś szkodę rolniczą” (https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych).  Kampania na rok 2023 jest jeszcze zamknięta. Wnioski będzie można składać po uruchomieniu ich naboru na rok 2023.

Jeżeli rolnik nie zgadza się z oszacowaniem szkód przez aplikację ma możliwość aby oszacowania szkód dokonała również komisja. Wówczas powinien zgłosić to w Urzędzie Gminy w Konecku do dnia 21 lipca 2023 roku, zgodnie z załączonym drukiem. W przypadku dokonania zbioru upraw, przed oszacowaniem strat przez komisję gminną należy pozostawić co najmniej 1 m2  uprawy niezbędne do przeprowadzania szacunku strat.  Samo oszacowanie szkód przez komisję nie pozwoli na otrzymanie wsparcia z UE. Jeżeli komisja nie oszacuje szkód, a rolnik złoży wniosek w aplikacji otrzyma protokół.

Wniosek złożony do komisji o przeprowadzenie lustracji musi uwzględniać wszystkie uprawy zgłoszone do ARiMR w ramach dopłat bezpośrednich w kampanii 2023 (do wniosku należy dołączyć ksero wniosku o dopłaty bezpośrednie).

We wniosku należy wykazać wszystkie uprawy, nawet te w których nie wystąpiły szkody (wpisując stopień szkód zero) oraz roczną sprzedaż zwierząt i roczną ilość sprzedanego mleka (do wniosku należy dołączyć również wykaz zwierząt z ARiMR). Jeżeli rolnik posiada polisę dodatkowego ubezpieczenie od jednej z klęsk żywiołowych, wówczas należy przedłożyć kserokopię polisy przy składaniu wniosku celem wpisania w protokole strat.

Wniosek w PDF: wniosek o szacowanie szkód susza 2023r

Podobne aktualności

Skip to content