ZUS na bieżąco wypłaca 500 plus, które od stycznia zmieni się w 800 plus

ZUS na bieżąco wypłaca 500 plus, które od stycznia zmieni się w 800 plus

 Rodzice i opiekunowie złożyli już 4,8 mln wniosków o świadczenie 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczął się w czerwcu. ZUS na bieżąco przekazuje pieniądze na wskazane przez wnioskujących konta bankowe.

 Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Od stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wzrośnie do kwoty 800 zł. Nastąpi to automatycznie i obejmie wszystkich uprawnionych, którzy złożyli wnioski o 500 plus w obecnym okresie świadczeniowym. Po 1 stycznia rodzice i opiekunowie otrzymają wypłaty w nowej wysokości, a o tym fakcie zostaną poinformowani elektronicznie- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Do tej pory rodzice i opiekunowie w całym kraju złożyli ponad 4,8 mln wniosków o 500 plus na obecny okres wypłat, w województwie kujawsko-pomorskim 249 tys. Najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy województwa mazowieckiego- 766,4 tys., śląskiego- 537 tys. i wielkopolskiego- 475,4 tys. Najmniej wniosków wpłynęło w województwie opolskim- 106,6 tys. – wylicza Krystyna Michałek.

Prawo do 500 plus ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Jednak aby świadczenie było wypłacone od początku, rodzic wniosek musiał złożyć do końca czerwca 2023 r. Jeśli spóźnił się i przekazał dokumenty po 30 czerwca, to świadczenie otrzyma już tylko od miesiąca złożenia wniosku. Wyjątek stanowią rodzice nowo narodzonych dzieci. Oni mają 3 miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin swojej pociechy, to otrzymają świadczenie z wyrównaniem. Zasada trzech miesięcy dotyczy również przypadku objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej.

Konieczny wniosek

Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze, trzeba złożyć do ZUS odpowiedni wniosek. Można to zrobić wyłącznie elektronicznie. Do dyspozycji rodzice mają kilka kanałów: aplikację mobilną mZUS, PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Podobne aktualności

Skip to content