Kontrole dot. odbioru nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koneck

W związku z prowadzonymi kontrolami w zakresie posiadanych umów na odbiór nieczystości ciekłych oraz posiadanych dowodów uiszczania opłat za usługi (rachunków, faktur).

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Koneck z dnia 9 lutego 2023 r. opróżnianie nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonych:

  1. a) w zbiorniki bezodpływowe odbywa się z częstotliwością co najmniej raz na pół roku;
  2. b) przydomowe oczyszczalnie ścieków powinno odbywać się z częstotliwością wynikającą z instrukcji ich eksploatacji, lecz nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Uchwała w pdf: UCHWAŁA NR XLI31123 RADY GMINY KONECK w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koneck

Podobne aktualności

Skip to content