ZŁÓŻ INFORMACJĘ O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

ZŁÓŻ INFORMACJĘ O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wójt Gminy Koneck przypomina o obowiązku corocznego składania „informacji o wyrobach zawierających azbest”, wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Informację właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:

– jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi (Wójt Gminy Koneck)

– drugi egzemplarz należy przechować przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Podmiotami zobowiązanymi do złożenia informacji są:

– osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami – przedkładają Wójtowi Gminy Koneck, ul. Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck,

– osoby prawne, przedsiębiorcy, podmioty gospodarcze – przekładają bezpośrednio Marszałkowi Województwa (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Plac Teatralny 2, 87 – 100 Toruń).

Informacje należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Wzór formularza można pobrać (poniżej w załączniku).

informacja_azbest

 

Miejsce składania dokumentów dla osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami:

Urząd Gminy w Konecku

Ul. Włodzimierza Lubańskiego 11

87-702 Koneck

Podobne aktualności

Skip to content