Daily Archive: 25 marca, 2011

Zakończyły się zebrania wiejskie…

Zakończyły się zebrania wiejskie…

Zakończyły się zebrania wiejskie we wszystkich (dziewiętnastu) sołectwach w gminie Koneck. Sołtysi zmienili się w dwóch wsiach: Romanowie i Żołnowie. W wielu miejscowościach, dotychczasowi sołtysi otrzymali stuprocentowe poparcie od głosujących. Na wszystkich zebraniach obecny...

Wybory sołeckie

Wybory sołeckie

Zakończyły się zebrania wiejskie we wszystkich (dziewiętnastu) sołectwach w gminie Koneck. Sołtysi zmienili się w dwóch wsiach: Romanowie i Żołnowie. W wielu miejscowościach, dotychczasowi sołtysi otrzymali stuprocentowe poparcie od głosujących. Na wszystkich zebraniach obecny...

Skip to content