O gminie

O gminie

Położenie

Gmina Koneck położona jest w województwie Kujawsko-Pomorskim, w powiecie aleksandrowskim.

 

 Historia

Tereny gminy historycznie i geograficznie są związane z Kujawami. W XI i XII wieku przynależały do kasztelani włocławskiej. W wyniku ukształtowanego w XIV i XV wieku podziału Polski na Kujawach Brzeskich powstało województwo brzesko-kujawskie z 5 powiatami. Tereny koneckiej gminy wchodziły w skład powiatu brzeskiego i w takiej przynależności przetrwały okres wojen szwedzkich i zaborów. Początkowo były pod panowaniem pruskim, a w okresie wojen napoleońskich od 1807 do 1815 roku w obrębie Księstwa Warszawskiego.

Po utworzeniu KrólestwaPolskiego w 1815 roku znalazły się pod zaborem rosyjskim, w Guberni Warszawskiej w powiecie nieszawskim. Po zakończeniu I wojny światowej należały do województwa warszawskiego, a od 1938 roku do województwa pomorskiego. W 1950 roku znalazły się w województwie bydgoskim, a od 1975 roku do reformy administracyjnej, w województwie włocławskim, obecnie w województwie kujawsko-pomorskim. Administracją kościelną tego terenu od początku zajmowała się diecezja włocławska, w skład której wchodziły parafie w Straszewie i Konecku (przełom XIII i XIV wieku).

Straszewo było własnością biskupów włocławskich (ok. 1250 r.), oni też byli fundatorami miejscowego kościoła p.w. św. Marcina. Obecny kościół (drewniany z 1781 r.) jest czwartym z kolei wybudowanym w tym miejscu. W chwili obecnej kościół jest restaurowany (marzec 2001 roku). Innymi ciekawymi obiektami sakralnymi są XIX-wieczna plebania i parafialny cmentarz rzymskokatolicki. Osadnictwo wiejskie związane było z siedzibami właścicieli ziemskich, czego przykładem jest zachowany w Straszewie zespół.

 

Podobne aktualności

Skip to content