Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców to nie tylko wsparcie inwestycyjne!

Najczęściej do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Włocławku mieszczącego się przy ul. Bechiego 2 we Włocławku kierowane są pytania dotyczące możliwości pozyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy inwestycje rozwojowe w firmach.

                Nie każdy jednak wie o tym, że Fundusze Europejskie to nie tylko środki na zakup maszyn, urządzeń czy rozbudowę zakładów. W ramach kończącej się perspektywy finansowej nadal jest możliwość uzyskania wsparcia poprzez udział w projektach realizowanych na rzecz przedsiębiorców.

We wrześniu będą prowadzone nabory do kilku projektów finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

„Fundusz powiązań kooperacyjnych” –projekt realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego obejmujący wsparcie powstania powiązania kooperacyjnego, opracowania strategii rozwoju oraz zaplanowanych w ramach powiązania działań badawczo-rozwojowych i promocyjnych.

Nabór wniosków od 1 do 15 września 2014r. Więcej informacji na stronie www.tarr.org.pl

 

„Fundusz Badań i Wdrożeń” – projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji obejmujący wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu wdrożenie u przedsiębiorcy produkcji innowacyjnych produktów czy innowacyjnych technologii.

Nabór wniosków do 12 września 2014r. Więcej informacji na stronie www.kpai.pl

 

Voucher badawczy kooperacyjny” –projekt realizowany przez Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” obejmujący wsparcie partnerstwa, co najmniej 3 niezależnych przedsiębiorstw, na realizację wspólnego przedsięwzięcia badawczego.

Nabór wniosków od 16 do 29 września 2014r. Więcej informacji na stronie www.voucherbadawczy.pl

 

Przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą również korzystać z finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego szkoleń. Aktualnie prowadzone są nabory na szkolenia w zakresie ekologii w przedsiębiorstwach oraz dotyczące transportu międzynarodowego.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl

 

Zanim ruszą pierwsze konkursy okresu programowania 2014-2020, przedsiębiorcy, poszukujący środków na zakup maszyn, urządzeń, budowę lub środków obrotowych, mogą korzystać na bieżąco
z preferencyjnych pożyczek oferowanych przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl ) oraz w ramach inicjatywy JEREMIE, Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku (www.kdbs.com.pl).

                Zainteresowanych udziałem w projektach, szkoleniach, po informacje, zapraszamy do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Włocławku. Można się z nami kontaktować za pomocą e-mail: ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie pod numerami 54 235 67 12 i 54 235 67 21.

Podobne aktualności

Skip to content