Dyżur!!! Składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców!!!

W dniu 11 listopada 2014 r. w godzinach od 700 do 1100
Pani Beata Kretkowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych i archiwum (pokój nr 1)
będzie pełnić dyżur w związku z możliwością składania wniosków przez wyborców
o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze

gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.

Podobne aktualności

Skip to content