Daily Archive: 20 stycznia, 2015

Kilka słów o projekcie pn. „NAUKA PRZEZ ZABAWĘ”

Kilka słów o projekcie pn. „NAUKA PRZEZ ZABAWĘ”

W 2013 roku Gmina Koneck wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1...

Skip to content