Monthly Archive: wrzesień 2016

Artystyczne Prezentacje Muzyczne

Gminny Ośrodek Kultury w Konecku czeka na zgłoszenia dzieci i młodzieży w wieku 6 – 16 lat chętnych wziąć udział w imprezie pn. „XII Artystyczne Prezentacje Instrumentalne”. Impreza mieć będzie charakter prezentacji gry na...

Konkurs – O D P A D Y

W związku z zamiarem przeprowadzenie konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Koneck poniżej udostępniamy: zarządzenie Wójta Gminy Koneck w sprawie przeprowadzenia konkursów „Uczniów rady na odpady” oraz „Segregujesz – nie...

herb koneck

XVI sesja Rady Gminy Koneck

Pan Zbigniew Raszka Przewodniczący Rady Gminy Koneck uprzejmie informuje, że na dzień 13 września 2016 r. o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku zwołuje XVI sesję VII kadencji Rady Gminy Koneck PORZĄDEK...

krus

KRUS – emerytury i renty

Od 1 września 2016 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 sierpnia 2016 r.o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia...

Skip to content