Lokalny Program Rewitalizacji

W związku z opracowywaniem  Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Koneck, zapraszamy do zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym, gospodarczym oraz przestrzenno – infrastrukturalnym na terenie Gminy Koneck. Analiza wskaźnikowa wykazała, że miejscowości objętymi rewitalizacją będą miejscowości Kruszynek, Kruszynek Kolonia, Romanowo i Święte, zatem zachęcamy o zgłaszania przedsięwzięć realizowanych na tych terenach.
W przypadku projektów infrastrukturalnych fiszkę projektową wypełnić może osoba/podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku projektów tzw. miękkich fiszkę wypełnia osoba/podmiot, jeżeli proponowany projekt w całości mieści się w zakresie jego działalności.
Propozycje przedsięwzięć należy składać w terminie do dnia 30 grudnia 2016 r. do godz. 15:30. Wypełnione fiszki projektowe można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Koneck lub wysyłać na adres: Urząd Gminy Koneck, Koneck 30, 87-702 Koneck.
Fiszki projektowe niepodpisane bądź niewyraźnie wypełnione nie będą brane pod uwagę”

Wzór fiszki poniżej:

Fiszka projektowa

 

Podobne aktualności

Skip to content