Wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zmiany w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach dotyczące uzyskiwania pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów:

Wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Podobne aktualności

Skip to content