LGD – nabory wniosków

Uprzejmie informujemy, iż zostały ustalone terminy naborów wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego PROW 2014 – 2020:

1) Nabór nr 1/2017 Wspieranie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a) umożliwiają połączenie  obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo – wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg publicznych albo

b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

Termin naboru: 25.10.2017 – 08.11.2017

2) Nabór nr 2/2017 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Termin naboru: 25.10.2017 – 08.11.2017

Informacja pozyskana za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania w Aleksandrowie |Kujawskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobne aktualności

Skip to content