Obowiązek sporządzania JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT). W województwie kujawsko-pomorskim liczba mikroprzedsiębiorców przekracza 67 tys.

Chcemy stale polepszać sytuację przedsiębiorców i wzmacniać uczciwą konkurencję. Temu służy także rozszerzenie stosowania JPK na mikrofirmy, w tym także jednoosobowe. Pomoże to w eliminowaniu nieuczciwych kontrahentów, porządkowaniu ewidencji i ograniczy liczbę kontroli ze strony służb skarbowych – podkreśla Michał Kaczyński Naczelnik Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Administracja Skarbowa zachęca do testowego składania JPK_VAT już teraz. Chcemy by mikroprzedsiębiorcy już teraz nauczyli się przesyłać plik JPK. Dzięki temu mają szansę otrzymać szybszy zwrot podatku wykazany w rozliczeniach za październik, listopad i grudzień 2017 r. oraz sprawdzą, czy ich rozliczenie jest poprawne. Przetestowanie mechanizmu składania Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT umożliwi także podatnikom przygotowanie się do realizacji obowiązku ustawowego, którego niedopełnienie w terminie może spowodować odpowiedzialność na podstawie Kodeksu karnego skarbowego – wyjaśnia Naczelnik Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc resortu finansów w wypełnianiu nowego obowiązku. Na nowej odsłonie strony www.jpk.mf.gov.pl, która znajduje się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, podatnicy znajdą m.in. bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT, dowiedzą się – krok po kroku – jak przygotować, podpisać (w tym jak założyć bezpłatny profil zaufany eGo) i przesłać gotowe pliki do administracji skarbowej.

Czym jest JPK_VAT

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25-go dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

„JPK_VAT to nic innego, jak  dokładne dane odzwierciedlające ewidencję zakupu i sprzedaży, którą do tej pory podatnicy prowadzą w formie papierowej bądź elektronicznej, aby złożyć prawidłową deklarację VAT. To przełożenie ewidencji na pewien schemat, który funkcjonuje wśród wszystkich podatników w jednolity sposób” – zaznacza Naczelnik Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Dbałość o jakość przekazywanych danych (zwłaszcza posługiwanie się poprawnymi numerami identyfikacji podatkowej NIP kontrahentów) pozwoli uczciwym podatnikom uniknąć kontroli,
a administracji skarbowej skupić się na oszustwach podatkowych.

Więcej informacji

www.jpk.mf.gov.pl  oraz Krajowa Informacja Skarbowa 801 055 055, 22 330 03 30.

 

Informacja pozyskana za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim

Podobne aktualności

Skip to content