Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego  KW Policji w Bydgoszczy, Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku oraz Kujawsko-Pomorskim Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, organizuje eliminacje 41 Ogólnopolskiego Turnieju  Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i gimnazjów oraz 22 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Celem Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz Motoryzacyjnego jest:

 • popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
 • popularyzowanie roweru, jako środka transportu, rekreacji, i sportu,
 • popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pomocy
 • przedmedycznej,
 • popularyzowanie znajomości przepisów i wiedzy motoryzacyjnej,
 • przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych,

w celu sprawnego przeprowadzenia turniejów przyjęto następujące ustalenia:

 •   Testy na wszystkie eliminacje powiatowe dla Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym opracuje Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

dla 41 Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

 • eliminacje szkolne i międzyszkolne Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym należy przeprowadzić do 07 kwietnia 2018 r.,
 • organizatorzy etapu szkolnego zgłoszą udział w eliminacjach powiatowych w terminie do 12  kwietnia 2018 r. organizatorom etapu powiatowego,
 • 21 eliminacji powiatowych odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2018 r.,
 • 3 eliminacje okręgowe odbędą się  w dniu 19 maja 2018 r. dla rejonu:
  – Bydgoszcz w Koronowie SP nr 2,
  – Toruń w WORD Toruń,
  – Włocławek do uzgodnienia.
 • eliminacja wojewódzka odbędzie  się  w dniu 26 maja  2018 r.   w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego we Włocławku ul. Zielna 2/4,
 • Testy na wszystkie eliminacje powiatowe dla Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym opracuje Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

 

dla 22 Młodzieżowego Turnieju  Motoryzacyjnego

 • eliminacja wojewódzka odbędzie  się w dniu 12 maja 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku  Ruchu Drogowego  we Włocławku ul. Zielna 2/4.

Z uwagi na wieloletnią współpracę w  organizacji Turniejów z Polskim Związkiem Motorowym, uprzejmie prosimy Państwa o rozpowszechnienie informacji o możliwości przystąpienia do konkursów.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, proszę kontaktować się z:
– Wojciechem Gliwińskim – Starszym Wizytatorem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy tel.606 487709,
– Łukaszem Chorzępą – Kierownikiem Biura ZO PZM Bydgoszcz, tel. 52 3452044
– podkom. Joanną Karpińską – WRD KWP w Bydgoszczy tel.52 5255398

Aktualne Regulaminy powyższych Turniejów BRD na rok 2018 znajdują się na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowego www.pzm.pl zakładka: bezpieczeństwo/turnieje.

Podobne aktualności

Skip to content