Zawiadomienie o zwołaniu I Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Koneck

Komisarz Wyborczy we Włocławku postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r.

zawiadamia

o zwołaniu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Koneck.

Postanawia zwołać pierwszą sesję Rady Gminy Koneck na dzień 21 listopada 2018 r. o godzinie 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ślubowanie Radnych.

3.Ślubowanie Wójta.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Przewodniczącego Rady.

6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenie sesji od Radnego Seniora.

7. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Podobne aktualności

Skip to content