Grant pn. „Gmina na czasie w gminie Koneck”

Grant pn. „Gmina na czasie w gminie Koneck”

 

Wójt Gminy Koneck informuje, iż gmina otrzymała grant w kwocie 20 150 zł na realizację Mikroprojektu pn. „Gmina na czasie w gminie Koneck” w projekcie „Gmina na czasie” (Umowa Nr POPC.03.01.00-00-0099/18) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Grant realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w partnerstwie z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Koneck. Osoby, które ukończyły 25 rok życia będą mogły uczestniczyć bezpłatnie w jednym z 7 szkoleń tematycznych:

  1. Rodzic w Internecie
  2. Mój biznes w sieci
  3. Moje finanse i transakcje w sieci
  4. Działam w sieciach społecznościowych
  5. Tworzę własną stronę internetową
  6. Rolnik w sieci
  7. Kultura w sieci

Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych w sieci. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 36 osób oraz zakupiony zostanie sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia szkoleń.

Po zakończeniu projektu sprzęt zostanie przekazany do szkół z terenu gminy.

Projekt będzie trwał do końca roku 2019

Informacje  dotyczące terminów i zapisów na szkolenia  umieszczone zostaną wkrótce na stronie internetowej urzędu gminy oraz na stornie Biuletynu Informacji Publicznej .

www.koneck.eu , www.bip.koneck.eu

Podobne aktualności

Skip to content