Monthly Archive: listopad 2019

krus

Informacja dot. nowych kwot przychodu

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 grudnia 2019 r.   Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2019 r. ulegają zmianie kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie...

Szkolenia dot. projektów grantowych

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE DOTYCZĄCE PROJEKTÓW GRANTOWYCH (dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji oraz organizacji pozarządowych) Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza podmioty z terenu powiatu aleksandrowskiego na szkolenie w zakresie: przygotowania wniosków na realizację...

energia elektryczna

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Uprzejmie informujemy o przerwach w dostawie energii elektrycznej – odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych: W dniu 13 listopada 2019 r. w godz. 10.00-13.00 – odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  ŚWIĘTE KOLONIA 1,2   Informacja...

Skip to content