Dzień sołtysa – 11 marzec

W dniu 11 marca obchodzimy ogólnopolski Dzień Sołtysa. Święto ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. Funkcja ta ma wiekową tradycję. Sołtys – to symbol dobrego gospodarza, który dba o zdrowie wspólnoty, reprezentuje ją na zewnątrz i którego mieszkańcy wsi darzą zaufaniem.

Z tej okazji składam Państwu najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności sołeckiej, osiągnięcia zaplanowanych celów i zamierzeń, a także dobrej współpracy z mieszkańcami oraz pracownikami naszej gminy.

Jednocześnie składam podziękowania za trud i wysiłek w sprawowaniu tak zaszczytnej funkcji oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia całej społeczności Gminy Koneck.

Wójt Gminy Koneck
Ryszard Borowski

Podobne aktualności

Skip to content