Dofinansowanie dla Gminy Koneck na remont drogi gminnej

W celu pomocy gminom i powiatom w budowie i modernizacji systemu dróg lokalnych, będącego bardzo ważnym uzupełnieniem sieci autostrad i dróg ekspresowych rząd utworzył Fundusz Dróg Samorządowych. Gmina Koneck po raz kolejny otrzymała voucher na zrealizowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi gminnej na odcinku Święte – Romanowo – Kruszynek. Koszt dofinansowania to 1 172 010,00 zł.

Przedsięwzięcie to polepszy jakość życia mieszkańców i pobudzi rozwój gospodarczy samorządowej wspólnoty.

Nowoczesna i bezpieczna infrastruktura drogowa na szczeblu lokalnym to gwarant rozwoju gospodarczego i społecznego naszej Ojczyzny.

Podobne aktualności

Skip to content