Program pn. „Posiłek w szkole i w domu”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku informuje o  możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu  „Posiłek w szkole i w domu” na zakup posiłku w szkole dla dzieci uczących się lub dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód na osobę w rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie  – art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj: 792,00 zł oraz spełniona jest jedna z przesłanek
z art. 7 ustawy o pomocy społecznej m.in.: wielodzietność, bezrobocie, choroba przewleka, niepełnosprawność.

Przyznanie pomocy w formie posiłku następuje w drodze decyzji administracyjnej,
po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w sprawie.

Szczegóły dotyczące w/w pomocy dostępne są  w Ośrodku Pomocy oraz  pod
nr. tel: 54-272-20-02

Z-ca Kierownika GOPS Koneck

         Stenia Błaszczak

 

Podobne aktualności

Skip to content