Niepodległa zaprasza do udziału w konkursie „GeoWycieczka. Odkryj na nowo swoją Małą Ojczyznę”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, liceów i techników, harcerzy oraz młodzież uczęszczającą na zajęcia domów kultury do udziału w konkursie m.in. rozwijającym zainteresowania lokalną historią i swoją miejscowością. Wystarczy zaplanować wycieczkę, która potrwa tyle, co jedna lekcja szkolna. Najlepsze projekty przyczynią się do promocji powiatu, miasta lub gminy, a dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

Do udziału w konkursie „GeoWycieczka. Odkryj na nowo swoją Małą Ojczyznę” zapraszają Biuro Programu „Niepodległa” i zespół projektu „Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym. Perspektywa 2022”.

Otacza nas bardzo dużo nazw. Imiona patronów ulic, pomniki lokalnych bohaterów, tablice pamiątkowe – często nie dostrzegamy ich wyjątkowości. Dlatego zachęcamy do przyjrzenia się śladom pamięci w przestrzeniach polskich miast i gmin. Wystarczy zaplanować wycieczkę, która potrwa 45 minut. Uważnie rozglądając się po okolicy, trzeba przyjrzeć się otaczającym nazwom ulic, pomnikom, tablicom pamiątkowym, czy nawet przydrożnym głazom! Powstałą pracę konkursową należy wysłać w formacie cyfrowym do 30 września 2022 roku.

Konkurs skierowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniów szkół średnich, a także młodzieży działającej w harcerstwie, szkolnych kołach naukowych, na zajęciach młodzieżowych przy domach kultury. Cele konkursu obejmują m.in.:

 • poszerzenie i pogłębienie wiedzy uczniów o Polsce w zakresie geografii politycznej
  i historycznej,
 • rozbudzenie zainteresowania historią lokalną,
 • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • rozpoznanie elementów przestrzeni publicznej w najbliższym otoczeniu szkoły,
 • doskonalenie umiejętności geograficznych oraz zachęcenie uczniów i nauczycieli do aktywnego spędzania czasu.

Prace muszą być wykonywane samodzielnie lub w dwuosobowych zespołach. Nad każdym zgłaszanym projektem musi czuwać nauczyciel lub opiekun merytoryczny.

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie?

 1. Zaplanować wycieczkę po najbliższej okolicy swojej szkoły lub w siedzibie gminy czy powiatu. Ma ona trwać 45 minut i skupiać się na elementach przestrzeni publicznej w szczególności związanych z nazwami ulic, pomnikami, dziełami architektury, elementami układu urbanistycznego itd. Należy pamiętać o wybraniu tematu. Projekt wycieczki musi być oryginalny, wykonany specjalnie na konkurs.
 2. Przygotować mapę z trasą wycieczki (używając do tego np. Google Maps/Google Earth Pro lub OpenStreetMap). Obiekty na mapie muszą być krótko opisane.
 3. Wyruszyć w teren! Idąc zaplanowaną trasą, należy wykonać zdjęcia pomników, tabliczek, nazw ulic itp.
 4. Przygotować poster – pracę konkursową. Powinna ona mieć format A1 lub A2 i być przygotowana w formacie .pdf lub .jpg. Na plakacie umieść tytuł, opis tematu, mapę z trasą, opisy odwiedzonych obiektów i zdjęcia. Należy pamiętać również o wnioskach z wycieczki i książkach oraz adresach internetowych, które były źródłem informacji wykorzystanych w projekcie. Podobnie, wszystkie użyte grafiki i zdjęcia muszą mieć wskazane pochodzenie – praca musi być oryginalna i nie może naruszać praw autorskich innych osób. Na koniec nalezy umieścić na posterze imię i nazwisko autora (autorów), nazwę i adres szkoły (albo innej instytucji / koła), imię i nazwisko opiekuna merytorycznego, miejscowość i datę wykonania.
 5. Wyłać pracę na adres konkurs.altas2022@uw.edu.pl w tytule maila wpisując „ATLAS 2022 – KONKURS – MIEJSCOWOŚĆ – NAZWA SZKOŁY”. Do pracy należy dołączyć skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia.

Zgłoszenia są przyjmowane do 30 września 2022 roku. Następnie do pracy przystąpi komisja konkursowa, która ocenia prace. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 października 2022 roku. Dla zdobywców I, II oraz III miejsca przewidziane są nagrody: m.in. czytniki e-booków i pakiety książek.

Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej atlas2022.uw.edu.pl oraz na profilu Facebook „Geograficzno-polityczny atlas Polski”. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom w trakcie gali II wydania „Geograficzno-politycznego atlasu Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022”.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/konkurs-geowycieczka-odkryj-na-nowo-swoja-mala-ojczyzne/

Konkurs organizowany jest w ramach Projektu „Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym. Perspektywa 2022”, realizowanego w Zakładzie Geografii Politycznej i Historycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Biuro Programu „Niepodległa”

 

 

 

Podobne aktualności

Skip to content