Wnioski o żłobkowe od 1 kwietnia

Wnioski o żłobkowe od 1 kwietnia

Już od 1 kwietnia ZUS zacznie przyjmować elektroniczne wnioski o dofinansowanie  pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie wyniesie do 400 zł miesięcznie na dziecko, które nie jest objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym.

Od początku roku rodzice mogą ubiegać się o rodzinny kapitał opiekuńczy na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. To w sumie do 12 tysięcy złotych na dziecko w miesięcznych transzach – po 500 zł przez dwa lata albo po 1000 zł przez rok. Na dziecko, na które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy, rodzic może otrzymać tzw. „żłobkowe”, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4. rok życia- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Co ważne rodzic może korzystać z dofinansowania pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie.  Natomiast nie otrzyma dofinansowania jeśli na dziecko w tym czasie otrzymuje rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Oznacza to, że rodzic może otrzymać dofinansowanie na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna  przed ukończeniem 12 miesiąca i po 36 miesiąca życia – wyjaśnia rzeczniczka.

Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Opłata to miesięczna kwota po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych.
Do tej kwoty nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

Dofinansowanie na wniosek

Wniosek o dofinansowanie składa rodzic lub inna uprawniona osoba. Może to zrobić od 1 kwietnia wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną czy portal Emp@tia. Jeżeli rodzic złoży wniosek do końca maja 2022 r., to otrzyma dopłatę  od miesiąca, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do placówki – ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2022 r. Jeśli wniosek złoży po 31 maja, to dofinansowanie otrzyma od miesiąca, w którym złożył wniosek.

Komu ZUS przekaże dofinansowanie?

Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi będą na PUE ZUS. Przyznane tzw. „żłobkowe” nie będzie wypłacane rodzicowi lub innej osobie uprawnionej. ZUS przekaże dofinansowanie na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Podobne aktualności

Skip to content