O trzynastkę nie trzeba wnioskować. Nie daj się oszukać!

O trzynastkę nie trzeba wnioskować. Nie daj się oszukać!

Wypłaty 13. emerytury, mogą być pretekstem do nieuczciwych praktyk. Już nie pierwszy raz oszuści podszywają się pod pracowników ZUS-u, oferując swoją pomoc na przykład przy wypełnieniu wniosku o świadczenie. Dlatego Zakład przypomina, że trzynasta emerytura wypłacana jest z urzędu i nie trzeba składać w tym celu żadnego wniosku.

Trwają wypłaty trzynastych emerytur. ZUS przestrzega przed oszustami, którzy tak jak w ubiegłym roku przy wypłacie 14. emerytury mogą podszywać za pracowników Zakładu i oferować pomoc przy wypełnieniu wniosku. Pamiętajmy, o trzynastkę nie trzeba wnioskować, gdyż wypłacana jest z urzędu. Jeśli ktoś oferuje nam pomoc w wypełnieniu wniosku, żąda danych osobowych lub bankowych to powinno to być już dla nas sygnałem ostrzegawczym- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Na szczęście w naszym regionie do oszustwa w ubiegłym roku na czternastą czy trzynastą emeryturę nie doszło. Warto jednak przypomnieć, kiedy pracownik ZUS-u może odwiedzić nas w domu.

Pracownicy Zakładu co do zasady nie odwiedzają emerytów i rencistów w ich domach. Seniorzy mogą spodziewać się takiej wizyty tylko w dwóch przypadkach, ale zawsze wcześniej są o niej informowani. W pierwszym przypadku z okazji jubileuszu ukończenia 100 urodzin, w drugim – gdy ubiegają się np. o rentę z tytułu niezdolności do pracy, czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a stan ich zdrowia nie pozwala dotrzeć na badanie do placówki ZUS. Nawet kontrole u płatników składek są wcześniej zapowiadane. Jedynie w przypadku przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego przez chorego pracownika- pracownik ZUS może zapukać do naszych drzwi bez zapowiedzi. Jeśli tożsamość osoby podającej się za przedstawiciela ZUS budzi wątpliwości, to rozsądne będzie powiadomienie Policji i najbliższej placówki ZUS.

ZUS wypłaca trzynastki automatycznie wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. W tym roku trzynastka wynosi 1588,44 zł brutto. Część świadczeniobiorców otrzymała już dodatkową gratyfikację. W województwie kujawsko-pomorskim dodatkowe roczne świadczenie pieniężne do tej pory otrzymało ponad 285,4 tys. osób na łączną kwotę 453,3 mln zł. 20 kwietnia trzynastą emeryturę w naszym regionie otrzyma kolejne 83,5 tys. osób na łączną kwotę 132,6 mln zł. Ostatnia transze trzynastek ZUS wypłaci jeszcze przed majówką. Otrzymają je osoby, pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin płatności świadczenia za kwiecień przypada na
1 maja.

Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim

Podobne aktualności

Skip to content