4 tys. firm ubiega się o dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa pracy

4 tys. firm ubiega się o dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa pracy

 

8 lipca minął termin zgłaszania wniosków  do konkursu o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. Do ZUS wpłynęło blisko 4 tys. wniosków.
W województwie kujawsko-pomorskim o dofinansowanie stara się 217 przedsiębiorców.
Do podziału jest 90 mln zł.

 

W konkursie wybrane zostaną projekty, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Dotyczyć mogą zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, czy urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości. Lista możliwości jest długa- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Dofinansowanie może pokryć do 80 proc. szacowanej wartości projektu i wynieść od 10 tys. do 300 tys. zł na jednego pracodawcę.

 

Pula środków wynosi 90 mln zł

W tym roku do podziału jest 90 mln zł. To o 15 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji konkursu. Zainteresowanie konkursem jest duże. Za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl wpłynęło 3 980 wniosków. To o ponad 16 proc. więcej niż w roku ubiegłym. W województwie kujawsko-pomorskim do ZUS wpłynęło 217 wniosków. Na skrzynkę konkurs@zus.pl, wpłynęło także prawie 2400 zapytań dotyczących konkursu.

 

Najwięcej wniosków o dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa pracy złożyli płatnicy prowadzący działalność w ramach przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

 

W pierwszej kolejności pracownicy ZUS zweryfikują wnioski pod kątem formalnym, czy wniosek jest poprawny i kompletny. Zweryfikują m.in. czy pracodawca nie zalega z opłatą składek i podatków, nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Sprawdzą również, czy pracodawca nie korzystał już z takiego wsparcia w ciągu ostatnich 3 lat lub nie został zobowiązany do jego zwrotu. Wnioski po uzyskaniu pozytywnej ocenie formalnej zostaną przekazane do oceny merytorycznej, której dokonają eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. To oni wybiorą ostatecznie najlepsze przedsięwzięcia. Lista rankingowa  projektów ocenionych pozytywnie zostanie opublikowana na stronie www.zus.pl oraz na stronie BIP nie później niż do 31 grudnia br.

 

 

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Podobne aktualności

Skip to content