Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja istniejącego budynku GOK oraz budynku po byłym gimnazjum z przeznaczeniem na szkołę muzyczną i GOK”.

Gmina Koneck w dniu 25 sierpnia 2022 r. podpisała umowę z firmą KA-BO Borkowski Spółką Komandytową na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja istniejącego budynku GOK oraz budynku po byłym gimnazjum z przeznaczeniem na szkołę muzyczną i GOK”.

              Zakres prac realizowanych przy wyżej wymienionym zadaniu to:
  • część nr 1 : Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku na Publiczną Szkołę Muzyczną I stopnia, w miejscowości Koneck, gmina Koneck na działkach nr 32/1, 32/3, 32/4, 33/4 i 56, ul. Włodzimierza Lubańskiego 4, 87-702 Koneck;
  • część nr 2 : Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania (adaptacja) pomieszczeń po byłym Gimnazjum na pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku wraz z przebudową węzłów sanitarnych i komunikacji w celu przystosowania dla osób niepełnosprawnych w obecnym Zespole Szkół w miejscowości Koneck przy ul. Włodzimierza Lubańskiego 15, 87-702 Koneck, działka nr 36/4.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Koszt inwestycji: 11 126 500,00 zł

Kwota przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 4 250 000,00 zł

Kwota przyznanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 4 000 000,00 zł

Łączna kwota dofinansowania: 8 250 000,00 zł

 

Wkład własny gminy: 2 876 500,00 zł

 

Podobne aktualności

Skip to content