Postęp prac przy realizacji zadania pn.: „Poprawa infrastruktury społecznej w Gminie Koneck” na dzień 10 lipca 2023 r.

 Część 1

„Dostosowanie infrastruktury aktywizacji społecznej dla potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez modernizację i adaptację wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Kruszynku oraz zagospodarowaniem terenu” – przedsięwzięcie polega na przebudowie i adaptacji budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu poprzemysłowego na świetlicę wiejską, budowę naziemnego zbiornika na gaz propan – butan oraz zagospodarowanie terenu, na którym powstaną min. parking, stojaki rowerowe, nowoczesny plac zabaw.

 

Część 2

„Wykonanie parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę toalety publicznej oraz przebudowę drogi gminnej” – celem zamierzenia jest atrakcyjne i funkcjonalne zagospodarowanie pustej przestrzeni usytuowanej w centrum miejscowości Koneck, poprzez budowę parkingu na 20 miejsc, w tym 18 miejsc postojowych oraz 2 dla osób niepełnosprawnych połączonego z toaletą publiczną (wykonano automatyczną toaletę publiczną dwustanowiskową w tym jedno stanowisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie techniczne.  Elewacja zewnętrzna wykończona specjalną blachą typu CORTEN, pod wpływem czynników atmosferycznych, stal CORTEN samoczynnie pokrywa się nalotem z chromu, miedzi, krzemu oraz fosforu nadającą jej wygląd naturalnej patyny, podobne rozwiązanie widoczne jest na dworcu PKS w Ciechocinku , dworcu PKP w Kutnie oraz w wielu innych miejscach w Polsce), nasadzeniem roślin, nowoczesnym energooszczędnym oświetleniem, małą architekturą (stojaki na rowery, ławki, kosze).

Część 3

„Adaptację i wyposażenie sali na multimedialną pracownię językową wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu przy szkole w Konecku” – inwestycja polega na zagospodarowaniu i utwardzeniu części dziedzińca szkolnego, na którym wykonane zostanie odwodnienie i utwardzenie gruntu wraz z nasadzeniem, stojaki na rowery, ławki i kosze. Jedna z sal szkolnych została przekształcona na nowoczesną pracownię multimedialną, która służyć będzie organizacji zajęć językowych dla dzieci i młodzieży oraz organizacji szkoleń z zakresu obsługi komputera. Wykonano remont sali oraz zakup komputerów, słuchawek, stolików, krzeseł, biurka.

Prace wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DAWBUD” Adam Iwański z Włocławka.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Koszt inwestycji: 4 744 700,00 zł

Kwota przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 4 032 995,00 zł

Kwota przyznanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 500 000,00 zł

Łączna kwota dofinansowania: 4 532 995,00 zł

Wkład własny gminy: 211 705,00 zł

 

Podobne aktualności

Skip to content