Masz szambo lub przydomową oczyszczalnię? Złóż oświadczenie.

Z związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (przepisy weszły w życie w sierpniu 2022 r.) posiadacze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (poś) są zobowiązani do posiadania umowy na odbiór nieczystości ciekłych podpisanej z firmą asenizacyjną. Właściciele domów, którzy korzystają z szamb/poś zobowiązani są również do przechowywania rachunków za wywóz nieczystości.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy Koneck, o niezwłoczne wypełnienie druku oświadczenia oraz złożenie go do Urzędu Gminy do dnia 20 października 2023 r. (piątek).   Jest to konieczne, aby zaktualizować dane, które posiada urząd i dostosować je do aktualnych przepisów prawa celem przygotowania się do nowego sprawozdania, za którego nierzetelność gmina odpowiada wysokimi grzywnami.

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy oraz rachunków/faktur za usługi asenizacyjne, potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników (raz na pół roku) oraz poś (raz na 2 lata) zgodnie z Uchwałą nr XLI/311/23 Rady Gminy Koneck z dnia 09 lutego 2023 r.

Przypominamy, że usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z poś wykonują firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

            Złożenie oświadczenia o posiadanym zbiorniku/poś nie zwalnia z regularnego pozbywania się nieczystości ciekłych/osadów z nieruchomości. Dlatego apelujemy o systematyczność opróżnień zbiorników/poś.

            Jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci. Obowiązek nie dotyczy nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Dokumenty do pobrania w formacie PDF:

OŚWIADCZENIE Szambo Poś

Rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy Koneck

 

Więcej informacji pod nr tel: 54 282 20 59 wew. 20 oraz 531 461 440

Urząd Gminy w Konecku

ul. Włodzimierza Lubańskiego 11, 87-702 Koneck

pokój nr 8

Podobne aktualności

Skip to content