Przekazanie ubrań dla strażaków

 W środę 27 września 2023 r.  Pan Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś wraz z Panem Posłem Mariuszem Kałużnym przekazali ubrania specjalne strażakom ratownikom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Straszewie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Konecku.

„Nikt mnie nie zmuszał, sam tego chciałem, był inny zawód, taki wybrałem.
Wyjeżdżając do akcji nigdy się nie wie, czy wrócisz do koszar czy będziesz już w niebie”
„Trzy syreny, serca bicie, straż pożarna ponad życie”.
Przekazanie jest finalnym etapem złożenia przez Gminę Koneck wniosku na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.
Na zakup wyposażenia ochronnego strażaków Gmina Koneck otrzymała dotację celową w wysokości 30 000 złotych,
wkład własny wyniósł 360 złotych.

Dziękujemy za okazane wsparcie oraz przybycie!

 

Podobne aktualności

Skip to content