„Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia”

Zapraszamy mieszkańców i organizacje działające na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia do zapoznania się z dokumentem pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia” oraz do przekazania swoich spostrzeżeń i opinii w wyznaczonym terminie.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie zapisów Prognozy.

Dokumenty do pobrania w formacie PDF:

formularz konsultacji społecznych do prognozy

Prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_ZIT_MOF_Torun_podpis

obwieszczenie o konsultacjach społecznych do Prognozy oś

Podobne aktualności

Skip to content