Do 27 marca można złożyć wniosek na poprawę bezpieczeństwa pracy

Do 27 marca można złożyć wniosek na poprawę bezpieczeństwa pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że jeszcze do 27 marca przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy.
Do podziału jest 120 mln zł. 

Od 10 tys. nawet do 300 tys. złotych dofinansowania mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy wezmą udział w konkursie na poprawę bezpieczeństwa pracy. Najlepsze projekty, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi wybiorą eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Pula środków, którą w tym roku ZUS przeznaczy na ten cel, wynosi 120 mln zł  informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Za uzyskane środki przedsiębiorca może zakupić m.in. maszyny, urządzenia i sprzęt, które poprawią warunki i bezpieczeństwo pracy np. podnośniki, wózki jezdniowe, środki ochrony indywidualnej, oświetlenie, czy filtrowentylację. Lista możliwości jest długa.

Wnioski tylko do 27 marca

Firmy zainteresowane uzyskaniem dofinansowania projektów muszą się pospieszyć. Wniosek wraz z niezbędną dokumentacją mogą złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl  do 27 marca 2023 r.

Udział w konkursie mogą wziąć firmy, które m.in. nie korzystały z takiego wsparcia w ciągu ostatnich 3 lat lub nie zostały w tym czasie zobowiązane do jego zwrotu. Nie mogą również zalegać z opłatą składek i podatków, być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl.

Tylko w 2023 roku do konkursu przystąpiło prawie 5,2 tys. płatników składek, w tym 284
z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Podobne aktualności

Skip to content