Daily Archive: 13 marca, 2024

Dyżury telefoniczne dla klientów ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje kolejne telefoniczne dyżury eksperckie. Będzie można dopytać m.in. o świadczenie przedemerytalne, zwrot nadpłaconych składek, zasiłki, zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych, waloryzację emerytur i rent, świadczenie wspierające, czy rehabilitację leczniczą w ramach...

Ponad 2 mln wniosków o 800+

W przypadku zmiany rachunku bankowego, na który ma być przekazywane świadczenie wychowawcze 800+,  rodzic musi złożyć nowy wniosek. Dotyczy to zarówno obecnego okresu 2023/2024, jak i nowego 2024/2025. Od 1 lutego 2024 r. Zakład...

Świadczenie rehabilitacyjne, gdy choroba się przedłuża

Po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego, jeśli ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy, może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne.  Zasiłek chorobowy można otrzymywać przez...

Skip to content