Ostatnia sesja VIII kadencji Rady Gminy Koneck

Z powodu dobiegającej końca VIII kadencji Rady Gminy Koneck, Wójt Gminy Koneck podziękował Radnym za pełną zaangażowania pracę

dla dobra społeczności lokalnej oraz za przemyślane decyzje mające znaczący wpływ na rozwój Gminy Koneck.

Rada Gminy również podziękowała Panu Ryszardowi Borowskiemu za wieloletnie doświadczenie, wszelkie inicjatywy oraz reprezentowanie gminy na zewnątrz.

Pamiętano także o zmarłych Radnych tej kadencji, których pamięć uczczono minutą ciszy.

Podobne aktualności

Skip to content