W tym tygodniu kolejne wypłaty trzynastek

W tym tygodniu kolejne wypłaty trzynastek

Do 19 kwietnia ZUS wypłaci emerytom i rencistom kolejną transzę tzw. trzynastek. Otrzymają je osoby, które swoje świadczenie pobierają 20 dnia miesiąca. W tym terminie trzynastą emeryturę otrzyma 1,7 mln osób w tym niemal 92 tys. emerytów i rencistów z województwa kujawsko-pomorskiego. Suma wypłat w kraju to 3 mld zł, w regionie 163,6 mln zł.

Jeszcze przed Wielkanocą ZUS rozpoczął wypłaty trzynastych emerytur. Dodatkowe świadczenie do tej pory otrzymało 5 mln osób na łączną kwotę blisko 8,8 mld zł. W województwie kujawsko-pomorskim trzynastki z ZUS-u trafiły do ponad 286,2 tys. osób, a kwota wypłat przekroczyła
509,8 mln zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jednorazowe świadczenie pieniężne przekazywane jest razem z emeryturą lub rentą za kwiecień.
W tym tygodniu trzynastka trafi do osób, których termin płatności świadczenia podstawowego przypada na 20 kwietnia. Z uwagi na to, że jest to sobota, to uprawnieni pieniądze otrzymają wcześniej tj. do 19 kwietnia. W tym terminie trzynastą emeryturę otrzyma 1,7 mln osób na łączną kwotę 3 mld zł,  na Kujawach i Pomorzu niemal 92 tys. emerytów i rencistów na kwotę 163,6 mln zł.
W kolejnym terminie płatności- 25 kwietnia w regionie dodatkową gratyfikację z ZUS-u otrzyma
86,2 tys. uprawnionych  na kwotę ponad 153,5 mln zł. Ostanie trzynastki ZUS wypłaci pod koniec kwietnia osobom pobierającym zasiłki i świadczenia przedemerytalne, których termin płatności świadczenia za kwiecień przypada na 1 maja – dodaje rzeczniczka.

Trzynastki wypłacane są z urzędu, nie trzeba składać żadnego wniosku. Otrzymają je osoby, które na 31 marca mają ustalone prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych i pobierają to świadczenie np. emeryturę, rentę, świadczenie czy zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne czy świadczenie rodzicielskie Mama 4 plus. Trzynastej emerytury nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń było zawieszone np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Osobom, które mają prawo do dwóch świadczeń z ZUS-u, będzie przysługiwała jedna trzynasta emerytura. Ta sama zasada obowiązuje, jeśli uprawniony pobiera świadczenia emerytalno-rentowe z dwóch instytucji, na przykład z ZUS-u i KRUS-u. W tej sytuacji dodatkowe świadczenie wypłaci ZUS.

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Podobne aktualności

Skip to content