Gmina Koneck w dniu 2 maja 2024 r. podpisała umowę na dofinansowanie Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”

Gmina Koneck w dniu 2 maja 2024 r. podpisała umowę na dofinansowanie Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

Projekt ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Zaplanowano w ramach Projektu aktualizacje posiadanej dokumentacji, audyty KRI, zakupy zasilaczy awaryjnych, rozbudowę kopii zapasowej, wdrożenie centralnego serwera logów, mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki w cyberprzestrzeni; wzmocnienie bezpieczeństwa sieci i obszaru zarządzania uprawnieniami i tożsamościami, a także przeszkolenie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo w celu utrzymania ciągłości działania urządzeń i zabezpieczeń, zaplanowano zakup licencji.

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy).

Wsparcie w ramach Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w zakresie cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Gminy Koneck udziela firma Doering & Partnerzy sp. z o.o.

W ramach Projektu wsparcie otrzyma następująca jednostka:

Urząd Gminy Koneck

Wartość wydatków kwalifikowanych: 257 779,00 zł

Wartość dofinansowania (bez wkładu własnego): 257 779,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 211 379,00 zł

Podobne aktualności

Skip to content