Daily Archive: 12 października, 2012

W dniu 27 września 2012 roku miały miejsce ostatnie warsztaty realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku w ramach projektu  pt. „Ja też potrafię”, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji POKL.

W dniu 27 września 2012 roku miały miejsce ostatnie warsztaty realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku w ramach projektu pt. „Ja też potrafię”, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji POKL.

Projekt skierowany był do 20 osób zameldowanych na terenie Gminy Koneck (18 kobiet i 2 mężczyzn), pozostających bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.   Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu...

Skip to content